Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Hi du hørd

Hi du hørd

Kommunens eget informasjonsblad

Bladet kommer ut hver tirsdag, og inneholder små og store nyheter fra Røyrvik og omegn.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

Innleveringsfrist er mandag kl 15.00 til resepsjonen eller send til postmottak@royrvik.kommune.no

 

 

 

Annonsepriser
Annonsepriser
Annonsør Størrelse Pris
Private, lag og organisasjoner Halvside 100
Private, lag og organisasjoner Helside 200
Næringsliv Halvside 300
Næringsliv Helside 600
Pristillegg om vi skal lage annonsen for deg Halvside 100
Pristillegg om vi skal lage annonsen for deg Helside 100

 

Eldre Hi du hørd

Til toppen