Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Røyrvik kommune følger nasjonale retningslinjer i forbindelse med Korona pandemien

Les prosedyren for hvordan du som pårørende kan besøke Røyrvik omsorgssenter. 

Besøksprosedyre 

Har du spørsmål ved symptomer av korona eller lignende? Ring 906 02 577

Telefonen er åpen mellom kl 08.00.15.30 alle dager og vil være bemannet av helsepersonell. 

Generell informasjon om hvordan hindre smitte finner dere på Helsenorge.no

Helsenorge.no

 

 

Politikk, samfunn og organisasjon

 

Følg med i lokalpolitikken i Røyrvik kommune.

På våre nettsider finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske utvalg og råd. 

Hva skjer?

Til toppen