Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å fortsatt hindre spredning av smitte i bygda vår, oppfordres alle med tegn til forkjølelse eller ikke føler seg i form om å holde seg hjemme og unngå offentlige steder, som f.eks butikk, møter, arbeid og skole. Ta kontakt på koronatelefon eller legekontor for spørsmål og eventuell testing. Vi har god testkapasitet og tar tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Koronatelefon 906 02 577

Røyrvik kommune har fått sin første kommunedirektør

 

Fra 1. mars 2021 er Ellinor Marita Jåma ny kommunedirektør i Røyrvik kommune. Hun har overtatt stillingen som tidligere het rådmann. 

I tillegg til at hun er vår første kommunedirektør, er hun også vår første kvinnelige øverste leder i organisasjonen. 

Politikk, samfunn og organisasjon

 

Følg med i lokalpolitikken i Røyrvik kommune.

På våre nettsider finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske utvalg og råd. 

Hva skjer? Tips oss på tlf 74 33 63 00 eller e-post: postmottak@royrvik.kommune.no

Til toppen