Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å fortsatt hindre spredning av smitte i bygda vår, oppfordres alle med tegn til forkjølelse eller ikke føler seg i form om å holde seg hjemme og unngå offentlige steder, som f.eks butikk, møter, arbeid og skole. Ta kontakt på koronatelefon eller legekontor for spørsmål og eventuell testing. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Koronatelefon 906 02 577

 

Ansattsøk

Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef/Ekonomijen åejvie 74 33 63 12 472 97 746
Arkiv ansvarlig 74 33 63 04 955 20 935
Personalleder 74 33 63 06 924 72 060
Konsulent økonomi 74 33 63 08
Rådmann 74 33 63 02 482 44 146

Rådmann - Klikk for stort bildeRådmann Ola Peder Tyldum har vært kommunens Rådmann siden 2015. Han er opprinnelig fra Overhalla, men bor nå i Namsskogan kommune.

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddelkontakt syn/hørsel 74 33 63 56
Legesekretær 74 33 63 46
Avdelingsleder 74 33 63 53
Fysioterapaut 74 33 63 50 452 93 075
Helsesykepleier 74 33 63 42 917 42 594
Avdelingssykepleier 74 33 63 54 456 00 449
Jordmor 74 33 63 42 951 03 999
Psykiatrisk sykepleier 74 33 63 52

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 74 33 63 16 911 90 943
74 33 63 15 906 65 092

Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskoleleder 74 33 63 29 472 63 982
Biblioteksjef 906 08 151 980 85 328

Fra 1. april er Jorunn Vollmo ansatt som daglig leder i Røyrvik Frivilligsentral. Hun er fortsatt biblioteksjef for biblioteket.

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senior rådgiver 55 55 33 33

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver næring 414 06 868
Flyktningekonsulent/Adm. næringskonsulent 74 33 63 84 975 77 733

Oppvekst og mangfold

Ansatte i avdelingen Oppvekst og mangfold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 33 63 82
Kulturskoleleder 74 33 63 29 472 63 982
Enhetsleder 74 33 63 20 971 26 201
Flyktningekonsulent/Adm. næringskonsulent 74 33 63 84 975 77 733
Konsuleente/konsulent - Gïeleaernie 74 33 63 41 951 34 050

Klikk for stort bilde Berit Ellen Gaino Jåma har nord-samisk bakgrunn. Flyttet til Røyrvik i 1987. 

Jobber 50% på Gïeleaernie og 50% på forvaltningen.

Driver med reindrift ilag med familien i Tjåakeresijte.

.

Ass. Barnehagestyrer 74 33 63 22 970 07 499
Flyktningekonsulent 74 33 63 05 975 41 805
Pedagogisk leder barnehage 74 33 63 24 916 23 339
Avdelingsleder 74 33 63 85 995 16 564

Klikk for stort bildeGeir Staldvik ble ansatt som avdelingsleder for oppvekst og mangfold i august 2019. Han er født og oppvokst i Røyrvik kommune, men bor i nabokommunen Namsskogan.  

Språkkonsulent 0046725770566 0046725770566

Klikk for stort bilde Maidi Steinfjell er språkkonsulent i Sør-samisk språk. Hun oversetter artikler, utlysninger og tekster fra norsk til sør-samisk. Hun er født og oppvokst i Røyrvik, men bor nå i Kiruna.

Ass. enhetsleder 74 33 63 25 947 88 205

Plan drift og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan drift og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kommunalteknikk 74 33 63 87 952 46 944
Konsulent 74 33 63 80
Seniorkonsulent 74 33 63 07 905 11 596
Avdelingsleder Plan-, drift og eiendom 74 33 63 81 456 17 587

Plan drift og eiendom - Plan og byggesak

Ansatte i avdelingen Plan og byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver plan 469 32 510 469 32 510
Rådgiver GIS 905 23 877 905 23 877
Rådgiver byggesak 948 69 568 948 69 568
Rådgiver kart 469 48 926 469 48 926
Rådgiver plan og byggesak 469 10 610 469 10 610

Plan drift og eiendom - Vaktmester og renholder

Ansatte i avdelingen Vaktmester og renholder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmesterleder 74 33 63 88 414 38 947
Renholdsleder 74 33 63 86

Plan drift og eiendom - Øvre Namdal landbruk og utmark

Ansatte i avdelingen Øvre Namdal landbruk og utmark
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skog og utmark 415 10 952 415 10 952
Rådgiver jordbruk og utmark 901 71 485 901 71 485
Rådgiver jord 482 31 037 482 31 037
Sekretær Motorferdsel 970 47 831 970 47 831

Politisk ledelse

Ansatte i avdelingen Politisk ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74 33 63 10 481 19 070
Varaordfører 900 14 053 900 14 053
Til toppen