Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig, men det er innført hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Ansattsøk

Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef / Ekonomijen åejvie 74 33 63 12 472 97 746
Ordfører 74 33 63 10 481 19 070
Arkiv ansvarlig 74 33 63 04 955 20 935
Konsulent økonomi/personal 74 33 63 06
Konsulent økonomi 74 33 63 08
Kulturleder 74 33 63 09 412 66 640
Rådmann 74 33 63 02

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddelkontakt syn/hørsel 74 33 63 56
Legesekretær 74 33 63 46
Avdelingsleder 74 33 63 53
Fysioterapaut 74 33 63 50 452 93 075
Helsesøster 74 33 63 42 917 42 594
Avdelingssykepleier 74 33 63 54 456 00 449
Jordmor 74 33 63 42 951 03 999
Psykiatrisk sykepleier 74 33 63 52

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 74 33 63 16 911 90 943
74 33 63 15 906 65 092

Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskoleleder 74 33 63 29
Kulturleder 74 33 63 09 412 66 640
Biblioteksjef 906 08 151 906 08 151

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosialkonsulent 55 55 33 33
Senior rådgiver 55 55 33 33

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver næring 414 06 868
74 33 63 84

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ass. rektor 74 33 63 25
Kulturskoleleder 74 33 63 29
Konsulent Flyktninger 74 33 63 19
74 33 63 84
Ass. Barnehagestyrer 74 33 63 22
Rektor 74 33 63 20 901 06 177
Flyktningekonsulent 74 33 63 05
Pedagogiskleder barnehage 74 33 63 24
Avdelingsleder 74 33 63 85

Plan drift og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan drift og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 990 42 468
Enhetsleder kommunalteknikk 74 33 63 87 952 46 944
952 34 206
Skogbrukssjef 415 10 952
Konsulent 74 33 63 80
Vaktmesterleder 74 33 63 88 414 38 947
Byggesaksbehandler 950 33 977
971 15 344
Landbruksleder 74 33 63 83
Seniorkonsulent 74 33 63 07 905 11 596
Avdelingsleder 74 33 63 81 456 17 587
Renholdsleder 74 33 63 86

Politisk ledelse

Ansatte i avdelingen Politisk ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74 33 63 10 481 19 070
Varaordfører 900 14 053 900 14 053
Til toppen