Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Kollektivtransport

Reise kollektivt til og fra Røyrvik kommune

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke.
Som mobilitetsselskap skal AtB legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester.

Planlegg reisen

AtB har ansvar for reiser med buss, trikk, bestillingstransport, hurtigbåt og ferje i hele fylket. 
Bruk reiseplanlegger, eller se rutetabeller og kart på AtB sine nettsider.

Billetter og priser

Du kan kjøpe både enkeltbilletter og periodebilletter ut fra hva som passer deg best.
Bruk AtB sin priskalkulator for å finne prisr. Velg antall soner du skal reise i for å se hva billetten koster med buss eller trikk. Se også pristabeller for hurtigbåt og ferje.
Du kan kjøpe billett på flere måter. Forhåndskjøpt billett lønner seg. Les mer på hjemmesiden til AtB. 

Skoleskyss

Elever som går i offentlig eller privat skole i Trøndelag fylke kan ha rett til fri skoleskyss. Det er Trøndelag fylkeskommune ved samferdselsavdelingen som behandler søknader om skoleskyss.

Se informasjon fra Trøndelag fylkeskommune. Når fylkeskommunen bekrefter rettigheten for skoleskyss, sender de en bestilling til AtB. Deretter organiserer AtB skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen og de ulike kommunene.

Alle kan reise med skolelinjene

Skoleskyssen som kjøres i Trøndelag kan benyttes som lokaltransport av alle. Sørg for å ha gyldig billett når du reiser.

Kundeservice

Har du spørsmål eller innspill til kollektivtrafikken? Ta kontakt med AtB.

Link til AtB sin hjemmeside

Lørdag 7. august er det oppstart på det nye mobilitetstilbudet i Trøndelag, utenom Trondheimsområdet. 

Til toppen