Røyrvik kommune

Politikk, samfunn og organisasjon

 

Følg med i lokalpolitikken i Røyrvik kommune.

På våre nettsider finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske utvalg og råd. 

Utleggingsmantall

Utleggingsmanntallet, utskriften av manntallet, legges ut til offentlig ettersyn fra 11. juli 2023.

Utskriften av manntallet som er lagt ut til offentlig ettersyn ligger i resepsjonen på kommunehuset.

Røyrvikveien 5, åpningstid hverdager mellom klokka 0900-1500.

Til toppen