Nyheter fra kommunen

Nyheter fra kommunen

Røyrvik kommune oppfordrer innbyggere til å installere vannmålere i boliger og fritidsboliger som er knyttet til kommunale vannverk. 

Husk måleravlesning innen 31.desember. 

Sted: Røyrvik legekontor

Informasjon: Koronavaksinen er gratis og Influensavaksinen koster 88 kr. 

Ring Røyrvik legekontor for bestilling av time tlf: 74336342. 

Samisk språkkonsulent, 100 % vikariat i perioden 01.01.23 - 30.06.23 med mulighet for fast ansettelse. 

Raarvihken tjïelte lea 2013 raejeste saemien reeremetjïelte orreme, juktie saemieh edtjieh dam gïelem jïh kultuvrem vaarjelidh jïh evtiedidh. Gaajhkesh dovnesh edtjieh nuepiem utnedh saemiestidh gosse byjjes etaati gujmie govlehtellieh. Saemien goevtese lea Byjjenimmie- jïh seabradahkeevtiedimmien nuelesne.

Røyrvik kommune har siden 2013 hatt status som samisk språkforvaltningsområde. Formålet er tilrettelegging for at den samiske befolkningen skal kunne bevare og utvikle sitt språk, og gi alle rett til å bli betjent på samisk.
Samisk avdeling er underlagt avdelingen Oppvekst og samfunnsutvikling. 

Budsjett og økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn.

Fra 24. Oktober gjennomføres kampanjen "Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv" i Trønderlag og Møre og Romsdal. 

Målet med kampanjen er å senke terskelen for å spørre direkte om man er bekymret for noen i sin omgangskrets. Det er i tillegg et mål at flere skal søke hjelp ved selvmordstanker og psykiske vansker. 

Kommunene Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Grong søker etter prosjektleder - felles legetjeneste i indre Namdal. 

Tilbud om influensavaksine og oppfriskningsdose av koronavaksine ved Røyrvik hallen, Foajéen. 

Den 3. November og 22. November fra kl. 10:00 - 14:00. 

Ring Røyrvik legekontor for bestilling av time 74336342. 

Denne uken har ungdomsskolen lært seg å gjøre opp fisk og lagd tyttebærgløgg på Ragnars plass. Stor takk til Kent Mikkelsen og Tore Tødås som satte og tok opp garn for oss. 

 

Oppskrift på tyttebærgløgg:

3 liter tyttebær

3 liter vann

2 ts hel nellik

1/2 ts malt kardemomme

1.2 kilo sukker. 

Bland sammen Tyttebær (du kan bruke friske eller opptinte) , vann, hel nellik og kardemomme. Kok opp og la dette koke i ca 10 minutter. Da vil du kjenne en herlig aroma som sprer seg på kjøkkenet! Sil av og rør inn sukkeret til alt er oppløst. Skum av og helle gløggen på rene flasker. Denne oppskriften gir ca 3.8 liter tyttebærgløggkonsentrat. Oppbevar flaskene kjølig. 

Inspirasjonstreff på Trones med Fokus med lokalmat, reiseliv og andre næringer.

Namsskogan Utvikling inviterer i samarbeid Kompetansenettverket for lokalmat på Mære og Statsforvalteren i Trøndelag til INSPIRASJONSTREFF DEN 19 OKTOBER 2022.

Arrangementet starter kl. 17.30 og holder på til klokka 22.00. Møtested er Namsskogan Familiepark og Hotell på Trones.

Det blir interessante innlegg og foredrag, og det vil bli servering av lokalmat i løpet av kvelden.

Driver du innenfor bransjene nevnt ovenfor eller har et ønske om å komme i gang med noe av dette, enten som hoved- eller tilleggsnæring? Meld deg på!

Røyrvik kommune har installert fire offentlige ladere ved to av våre bygninger.

Til toppen