Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Aktuelt

Stenging av Fylkesveier til Røyrvik

Melding om planlagt stenging av veger inn til Røyrvik uke 33 i perioden 11-17. august. 

Trøndelag Fylkeskommune melder om følgende stenginger.

Stenging av FV
Stenging av FV
Hvor Dato Årsak
Steinfjelltunnel 11. august kl 21.00 til 12. august kl 07.00 Pga spyling av tunell
Steinfjelltunnel 12. august kl 21.00 til 13. august kl 07.00 Pga tømming av kummer
FV 764 Grøndalen 17. august kl 07.00-19.00 Pga asfaltering

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år.
Søknadsfrist er 31.august.

Komite for kultur og trivsel har i sak 4/20 vedtatt å tilby næringslivet leie av bygdatunet

 

I samarbeid med NTE og Trøndelag Fylkeskommunen vil det i 2020 bli bygd ut fiber i Stallvik-grenda. 

Kulturminneplan for Røyrvik kommune legges ut til offentlig høring.

 

 

Politiet har en rekke interne smitteverntiltak og har drevet kontinuitetsplanlegging for å sikre at vi skal ha nok folk på jobb til å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Vi er litt mindre fysisk tilgjengelige pga. smittervernhensyn, men som alltid kan du nå oss på tlf. nr. 02800 ved ordinære henvendelser, eller 112 ved nød. Beredskapen til politiet i Namdalen er ikke svekket som følge av koronasituasjonen.

Det er fortsatt adgangskontroll ved Røyrvik Omsorgssenter. Vi ønsker nå å legge til rette for besøk, men samtidig sikre forsvarlig smittevern.

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) har gjenåpnet sine gjenvinningsstasjoner etter stengningen i forbindelse med koronasmitten som er i landet. Nå er de åpne som vanlig, og har sommeråpningstider. 

Trenger du en krok for å henge fast sekken med plastemballasjeavfall? 

Evaluering av Røyrvik kommune som to-språklig forvaltningsområde

Nå er tiden inne for å søke plass i kulturskolen for neste skoleår. 

Til toppen