Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å fortsatt hindre spredning av smitte i bygda vår, oppfordres alle med tegn til forkjølelse eller ikke føler seg i form om å holde seg hjemme og unngå offentlige steder, som f.eks butikk, møter, arbeid og skole. Ta kontakt på koronatelefon eller legekontor for spørsmål og eventuell testing. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Koronatelefon 906 02 577

 

Aktuelt

Arrangement for inntil 200 personer

Her kan du finne litt informasjon om hva du skal tenke på om du skal arrangere kulturkveld, åpning av viewpoint, konfirmasjon, åpen kafe eller annet. 

Alle arrangører skal sende inn sjekkliste for smittevern til kommunen for kvalitetssikring av sine smitteverntiltak for arrangementet. Smittevernlegen vil godkjenne eller komme med råd/veiledning på hva som skal til for å ivareta smittevernet. Dette for at vi skal kunne hjelpe hverandre til å hindre smitte i Røyrvik kommune. Vi anbefaler å beregne 5 kvm pr person som skal delta på arrangementet, det gjelder rommet hvor alle skal oppholde seg i samtidig. 

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget informasjon om hvilke regler som gjelder ved ulike typer arrangement. 

FHI Arrangmenter, samlinger og aktiviteter

Frist for innsendelse er 2 uker før arrangementet. De med arrangement før 10. september, sender så raskt som mulig. For spørsmål, ta kontakt på koronatelefon tlf 906 02 577. Hvis du ikke kommer igjennom på den ringer du avdelingsleder Helse og omsorg, 481 18 095. Her får du veiledning og svar på spørsmål. 

Fyll ut sjekkliste og send inn (elektronisk skjema)

Risikovurdering av arrangementer (PDF, 222 kB)

 

Kommunale lokaler

Røyrvik kommune leier ut lokaler til ulike arrangement. I sjekklisten skal det oppgis areal på lokalet man skal benytte og vi har derfor laget en liste med areal på de ulike lokalene. 

Utleielokaler og areal
Utleielokaler og areal
Lokale Areal i kvm Anbefalt maks antall personer i lokalet
Samfunnshus storsal 154 30
Samfunnshus lissal 82 16
Kantina skolen 78 15
Musikkrom skole 52 10
Røyrvikhallen møterom 30 6
Røyrvikhallen fojae 78 15
Idrettshall 390 80
Kommunestyresal 70 14

Røyrvik kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS og e-post.

Komite for kultur og trivsel har i sak 4/20 vedtatt å tilby næringslivet leie av bygdatunet

 

I samarbeid med NTE og Trøndelag Fylkeskommunen vil det i 2020 bli bygd ut fiber i Stallvik-grenda. 

Politiet har en rekke interne smitteverntiltak og har drevet kontinuitetsplanlegging for å sikre at vi skal ha nok folk på jobb til å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Vi er litt mindre fysisk tilgjengelige pga. smittervernhensyn, men som alltid kan du nå oss på tlf. nr. 02800 ved ordinære henvendelser, eller 112 ved nød. Beredskapen til politiet i Namdalen er ikke svekket som følge av koronasituasjonen.

Det er fortsatt adgangskontroll ved Røyrvik Omsorgssenter. Vi ønsker nå å legge til rette for besøk, men samtidig sikre forsvarlig smittevern.

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) har gjenåpnet sine gjenvinningsstasjoner etter stengningen i forbindelse med koronasmitten som er i landet. Nå er de åpne som vanlig, og har sommeråpningstider. 

Trenger du en krok for å henge fast sekken med plastemballasjeavfall? 

Evaluering av Røyrvik kommune som to-språklig forvaltningsområde

Nå er tiden inne for å søke plass i kulturskolen for neste skoleår. 

Til toppen