Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Aktuelt

LEDIGE STILLINGER I RØYRVIK KOMMUNE

Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker i Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune

      -Ei levende fjellbygd

Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, jakt og fiske. Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret

Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstvilkår.

Klikk for stort bildeRøyrvik oppvekstsenter Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg

Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale med 2 % innskudd i KLP. Røyrvik kommune har personalpolitiske mål om å gjenspeile sammensetningen i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og vi ønsker søkere fra alle samfunnslag. Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. off.loven § 25.

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

Ledige stillinger 

Søker du på flere stillinger er det kun nødvendig å fylle ut alle opplysninger om utdanning, praksis mv på et skjema. Du må imidlertid fylle ut side 1 på alle stillingene du søker på. Søknadsfrist 03.08.2020

  • Lærerstilling 70-100%
  • Miljøarbeider/assistent 70%
  • Assistentstilling 60%
  • Prosjektstilling skolemåltid 30%

 

....................................................................................................................................

Komite for kultur og trivsel har i sak 4/20 vedtatt å tilby næringslivet leie av bygdatunet

 

I samarbeid med NTE og Trøndelag Fylkeskommunen vil det i 2020 bli bygd ut fiber i Stallvik-grenda. 

Kulturminneplan for Røyrvik kommune legges ut til offentlig høring.

 

 

Politiet har en rekke interne smitteverntiltak og har drevet kontinuitetsplanlegging for å sikre at vi skal ha nok folk på jobb til å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Vi er litt mindre fysisk tilgjengelige pga. smittervernhensyn, men som alltid kan du nå oss på tlf. nr. 02800 ved ordinære henvendelser, eller 112 ved nød. Beredskapen til politiet i Namdalen er ikke svekket som følge av koronasituasjonen.

Det er fortsatt adgangskontroll ved Røyrvik Omsorgssenter. Vi ønsker nå å legge til rette for besøk, men samtidig sikre forsvarlig smittevern.

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) har gjenåpnet sine gjenvinningsstasjoner etter stengningen i forbindelse med koronasmitten som er i landet. Nå er de åpne som vanlig, og har sommeråpningstider. 

Trenger du en krok for å henge fast sekken med plastemballasjeavfall? 

Evaluering av Røyrvik kommune som to-språklig forvaltningsområde

Nå er tiden inne for å søke plass i kulturskolen for neste skoleår. 

Til toppen