Aktuelt

Nyheter fra kommunen

Tilskuddsordningene spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og drenering av jordbruksjord har søknadsfrist: 01.06.2022.  

Folkehelseinstituttet åpner for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.

Helse og omsorgstjenesten har behov for besøkshjem for 2 barn hver 3 helg.

Visit Namsskogan og Namsskogan Utvikling skal gjennomføre en forstudie om hvordan Snøscooterløypene i de to kommunene kan brukes i næringssammenheng.

Røyrvik kommunestyre har vedtatt at vi skal ta imot flyktninger i forbindelse med krisen i Ukraina. For at vi skal kunne ta imot flyktninger til Røyrvik har vi behov for hjelp fra innbyggere, næringsliv og hytteeiere i kommunen.

Røyrvik og 35 andre kommuner samarbeider med Folkehelseinstituttet (FHI) om en nasjonal forskningsstudie kalt Trykkløsstudien.  Hensikten er å redusere risiko for gastroenteritt (magesyke) i befolkningen som følge av arbeid på drikkevannsledninger.

Seminar for næringslivsaktører i Røyrvik og omegn
Vi inviterer til seminar for deg som vil bygge nettverk og hente inspirasjon til å skape din egen arbeidsplass

Reserver lokale

Røyrvik kommune har tatt i bruk digital reservering av lokaler for private og organisasjoner til ulike arrangement. Vi tar også imot reservering på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon nedenfor. 

Fra og med 1.1.2022 blir det kun digitalt "Hi du hørd". 

Etter budsjettvedtak i kommunestyret 14.12 vil skuddpremieordningen slik vi kjenner den i dag blir avviklet fra 2022. 

Til toppen