Omstillingsprogrammet i Røyrvik og Namsskogan

Børgefjell Utvikling AS overtok omstillingsarbeidet fra 2022, og nå arbeider Røyrvik og Namsskogan i et felles omstillingsprogram. 

Omstillingsprogrammet i Røyrvik er en ekstraordinær satsing på næringsutvikling i årene 2020-2025.

Førstelinjetjenesten for næringslivet i Røyrvik er Namsskogan Utvikling.

Røyrvik om Namsskogan kommuner driver et omstillingsprogram med tema nærings og samfunnsutvikling. 

Programmet drives av Børgefjell Utvikling, mer informasjon finner du her:

https://borgefjellutvikling.no

Facebooksiden til omstillingsprogrammet her

Artikkelliste