Kunngjøringer

Kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner oversikt over kunngjøringer og høringer i Røyrvik kommune

Her kan dere komme med innspill og/eller høringsuttalelser til planer eller få vite om spesielle hendelser. 

Røyrvik kommunestyre har i møte den 19.10.2021 i sak 99/21 vedtatt «Detaljregulering Børgefjellsenteret Vest», planID 2021001. 

Røyrvik kommunestyre vedtok 19.10.2021 i sak 97/2021 å sende forslag til endringer i løypenettet på offentlig ettersyn i 6 uker. Høringsfristen er 6. desember 2021. 

Det arbeides med en ny reguleringsplan for Joma industriområde, med tanke på framtidig gruvedrift. 

Til toppen