Ledige stillinger i Røyrvik kommune

Ledige stillinger i Røyrvik kommune

Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker i Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune

      -Ei levende fjellbygd

Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, jakt og fiske. Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret

Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstvilkår.

Røyrvik oppvekstsenter Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg

Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale med 2 % innskudd i KLP. Røyrvik kommune har personalpolitiske mål om å gjenspeile sammensetningen i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og vi ønsker søkere fra alle samfunnslag. Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. off.loven § 25.

 

Søknadsskjema

 Rekruteringstilskudd på kr. 100 000,- mot 2 års bindingstid

Røyrvik Omsorgssenter er et lite og trivelig sykehjem med 17 institusjonsplasser, i tillegg til dette har vi 9 omsorgsboliger og hjemmetjeneste som vi yter våre tjenester til.

Vi har et stort fokus på samarbeid, kompetanse og gode holdninger i arbeidsstokken.

Ved Plan- drift og eiendomsavdelingen er det ledig 2 x 30 % stilling, hjemmebaserte tjenester. Stillingen inngår i renholdsteamet og er underlagt renholdsleder. 

Ved Plan- drift og eiendomsavdelingen er det ledig 60 % fast stilling på
vaskeriet.
Stillingen inngår i renholdsteamet og er underlagt renholdsleder. 
 

Ved Plan- drift og eiendomsavdelingen er det ledig stilling som renholder i 40 % stilling. Stillingen inngår i renholdsteamet og er underlagt renholdsleder. 

 

Ved følgende avdelinger søkes det etter tilkallingsvikarer:
Oppvekst- og mangfold, Helse og omsorgsavdelingen og avdeling for Plan, drift- og eiendom.

Til toppen