Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Røyrvik kommune

Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker i Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune

      -Ei levende fjellbygd

Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, jakt og fiske. Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret

Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstvilkår.

Klikk for stort bildeRøyrvik oppvekstsenter Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg

Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale med 2 % innskudd i KLP. Røyrvik kommune har personalpolitiske mål om å gjenspeile sammensetningen i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og vi ønsker søkere fra alle samfunnslag. Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. off.loven § 25.

 

Søknadsskjema

Røyrvik legekontor består av 100 % kommunelege med fastlegeliste, samt 90 % helsesekretær.
Legekontoret er samlokalisert på Røyrvik omsorgssenter med sykehjem, omsorgsboliger, hjemmesykepleie, helsestasjon og fysio-/ergoterapi. Røyrvik kommune har ordning forsterket akutt medisinsk beredskap. Dette vil si at legetjenesten har bistand av to helsepersonell via nødnett 24 timer i døgnet ved akutte situasjoner. (Jmf særavtale med HNT)
 

Røyrvik kommune søker med dette personer som ønsker å stå på liste over tilkallingsvikarer

Raarvihken tjïelte almetjh uhtsieh man sijhtieh sæjjasadtjelæstosne tjåadtjodh.

Til toppen