Postliste og møtekalender

Våre postlister og møtekalender er ikke en del av denne nettsiden. Av den grunn kan man ikke søke etter post via søkefunksjonen på nettsiden. 

Søk i postlister og politiske møter fra og med 1. juni 2021

Gå til nettside for postliste og møtekalender - Saker etter 1. juni 2021

Møtekalender og saksdokumenter for Kontrollutvalget

Innsyn i post fra tiden før 1. juni 2021

Send forespørsel til postmottak@royrvik.kommune.no

Innsynsrett etter offentleglova

Leter du etter et offentlig dokument eller en postjournal?
Røyrvik kommune legger ut både journal og dokumenter på postlisten. Du kan søke innsyn i saker som er unntatt offentlighet. Postlisten viser post som registreres i sak- og arkivsystemet til kommunen. Vi har andre  fagsystemer som er ikke lagt ut på internett da de har klientbaserte journaler som er unntatt offentlighet. Dette gjelder fagsystemene for PPT, barnevern, helse- og omsorg og NAV.

Innsynsbegjæring sendes til postmottak@royrvik.kommune.no