Postliste og møtekalender

Postliste og møtekalender

Våre postlister og møtekalender er ikke en del av denne nettsiden. Av den grunn kan man ikke søke etter post via søkefunksjonen på nettsiden. 

Fra 1. juni 2021 gikk vi over til ny løsning for postliste og møtekalender.  Det betyr at du kan søke i to forskjellige løsninger for å finne den informasjonen du er ute etter. Vi skiller mellom saker før 1. juni 2021 og saker fra og med 1. juni 2021. 

Søk i postlister og politiske møter

  • før 1. juni 2021

Gå til nettside for postliste og møtekalender - Saker før 1. juni 2021

  • fra og med 1. juni 2021

Gå til nettside for postliste og møtekalender - Saker fra og med 1. juni 2021

 

Møtekalender og saksdokumenter for Kontrollutvalget

Til toppen