Postliste og møtekalender

Postliste og møtekalender

Våre postlister og møtekalender er ikke en del av denne nettsiden. Av den grunn kan man ikke søke etter post via søkefunksjonen på nettsiden. 

Søk i postlister og politiske møter fra og med 1. juni 2021

Gå til nettside for postliste og møtekalender - Saker etter 1. juni 2021

Møtekalender og saksdokumenter for Kontrollutvalget

Innsyn i post fra tiden før 1. juni 2021

Send forespørsel til postmottak@royrvik.kommune.no

Innsynsrett etter offentleglova

Leter du etter et offentlig dokument eller en postjournal?
Røyrvik kommune legger ut både journal og dokumenter på postlisten. Du kan søke innsyn i saker som er unntatt offentlighet. Postlisten viser post som registreres i sak- og arkivsystemet til kommunen. Vi har andre  fagsystemer som er ikke lagt ut på internett da de har klientbaserte journaler som er unntatt offentlighet. Dette gjelder fagsystemene for PPT, barnevern, helse- og omsorg og NAV.

Innsynsbegjæring sendes til postmottak@royrvik.kommune.no

Til toppen