Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Aktuelt

Stenging av Fylkesveier til Røyrvik

Melding om planlagt stenging av veger inn til Røyrvik uke 33 i perioden 11-17. august. 

Trøndelag Fylkeskommune melder om følgende stenginger.

Stenging av FV
Stenging av FV
Hvor Dato Årsak
Steinfjelltunnel 11. august kl 21.00 til 12. august kl 07.00 Pga spyling av tunell
Steinfjelltunnel 12. august kl 21.00 til 13. august kl 07.00 Pga tømming av kummer
FV 764 Grøndalen 17. august kl 07.00-19.00 Pga asfaltering

Regjeringen har åpnet for at du kan overnatte på hytta igjen. 

Det er lag ut god informasjon om fritidsreiser og hytteforbud på regjeringen sine hjemmesider. 

 

 Lån og hent bøker, filmer, lydbøker og tidsskrifter selv om biblioteket er stengt. 

Frist for bestilling: fredag 24. april kl. 14.00

Henting: Mandag 27. april mellom kl. 08.30 - 10.00 og 15.00 - 16.00

Les mer her om hvordan her

Våre leger har laget en film om hvordan vi skal forholde oss til hverandre i tiden framover. 

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig.

 

Røyrvik kommunehus er stengt som et tiltak for å hindre Koronasmitte

 

Røyrvik kommune har innført adgangskontroll på alle kommunale bygg.

Publikum henstilles

til å gjøre avtale før de kommer.

Dette gjelder ALLE kommunale kontorer, NAV og IKT Indre Namdal IKS.

Telefon til Røyrvik kommune

74 33 63 00

kl 09.00-15.00.

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig, men det er innført hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Ved mistanke om smitte:

Kontakt fastlege som vurderer hvert enkelt tilfelle. 

Det er iverksatt omfattende tiltak på landsbasis for å hindre smitte. Generell informasjon om dette finner dere her: helsenorge.no/koronavirus

Tiltakene gjelder fra torsdag 12. mars kl 18.00 og foreløpig til torsdag 26. mars. Ytterligere tiltak kan iverksettes. 

Røyrvik kommune har satt krisestab fra fredag 13.mars. 

Røyrvik kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

Et satsningsområde for små- og mellomstore melkebruk i Trøndelag.

 

Røyrvik Kulturskole - En kulturskole for alle!

Kulturskolen tar opp elever fra førskolealder som er hjemmehørende i kommunen.

Til toppen