Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Aktuelt

Røyrvik kommune ønsker tilbud på vintervedlikehold av veier

Røyrvik kommune utlyser konkurranse om vintervedlikehold av kommunale veier fra og med høsten 2021. Det gjennomføres en konkurranse for roden Søråsveien og en konkurranse for roden Stallvikveien. Tilbudsfrist 30. juni klokka 1200.

Røyrvik kommune ønsker tilbud på vintervedlikehold av veier. Vi lyser ut konkurranse for roden Søråsveien for en periode på inntil 5 år, og en konkurranse for roden Stallvikveien for en tilsvarende periode.

Last ned konkurransegrunnlag her for den/de roden(e) det ønskes å gi tilbud på og lever vedlegg 3 tilbake til Røyrvik kommunen innen 30. juni klokka 1200.

Konkurransegrunnlag vintervedlikehold Søråsveien 2021 (PDF, 2 MB)

Konkurransegrunnlag vintervedlikehold Stallvikveien 2021 (PDF, 2 MB)

Spørsmål til konkurransegrunnlagene for veiene sendes til kommunens kontaktperson (opplyst i konkurransegrunnlagene).

 

Børgefjellsenterveien blir også lyst ut nå for vintervedlikehold fra høsten av, men det vil være Børgefjellsenteret AS som utlyser dette i sammenheng med øvrig veinett i området Børgefjellsenteret. Følg med på Børgefjellsenterets facbookside for informasjon.

MNA vil fra 1.januar 2021 ta over ansvaret for innsamling, av-vanning og behandling av slam fra offentlige og private slamavskillere for septisk slam. Dette gjelder for kommunene Lierne, Røyrvik Namsskogan og Osen.

Her kan du finne litt informasjon om hva du skal tenke på om du skal arrangere kulturkveld, åpning av viewpoint, konfirmasjon, åpen kafe, bingo eller annet. 

Komite for kultur og trivsel har i sak 4/20 vedtatt å tilby næringslivet leie av bygdatunet

 

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) har egne regler i forbindelse med korona ved besøk på gjenbrukstorget. 

Trenger du en krok for å henge fast sekken med plastemballasjeavfall? 

Våre leger har laget en film om hvordan vi skal forholde oss til hverandre i tiden framover. 

Røyrvik kommunehus er stengt som et tiltak for å hindre Koronasmitte

 

Tjenesten består av kommunens fastlegekontor, kommunelege og legevakt.

Til toppen