Aktuelt

Nyheter fra kommunen

Røyrvik formannskap behandlet i møte den 09.11.2021, sak 50/2021, forslag til detaljregulering for Joma gruver og det ble fattet følgende vedtak:

Røyrvik kommune selger en enebolig med garasje i Sommerfjøsveien i boligfeltet. Samlet bruksareal på 238 kvm. Prisantydning kr 800.000.

Aldersgrensen på barnebilletten i hele Trøndelag utvides fra 4. oktober slik at du betaler barnebillett fra du er 6 år til og med 19 år. Barn under 6 år reiser gratis.

Mobil passtjeneste kommer til Grong følgende datoer: 21.09.21, 09.11.21, 25.01.22 og 15.03.22.

 

Nasjonale retningslinjer gjelder for Røyrvik kommune og de finner du her på helsenorge.no

Helsenorge.no

Våre leger har laget en film om hvordan vi skal forholde oss til hverandre i tiden framover. 

Til toppen