Arrangement i den tospråklige kommunen

Arrangement i den tospråklige kommunen

På denne siden kommer det invitasjoner til ulike arrangement i forbindelse med vår status som forvaltningskommune for sørsamisk språk og kultur. 

Seminaret er del av et forskningssamarbeid mellom Røyrvik kommune og Nord universitet, finansiert av Regionale forskningsfond Trøndelag. Seminaret har mottatt støtte fra Trøndelag fylkeskommune.

Gïeleaernie arrangerer språkbad i Røyrvikhallen/svømmehallen. 

Seminar for næringslivsaktører i Røyrvik og omegn
Vi inviterer til seminar for deg som vil bygge nettverk og hente inspirasjon til å skape din egen arbeidsplass

Lahkoe biejjine - Gratulerer med dagen!

 

Til toppen