AVLYST - Bearkadimmie – næring med røtter i samisk tradisjon

Seminar for næringslivsaktører i Røyrvik og omegn
Vi inviterer til seminar for deg som vil bygge nettverk og hente inspirasjon til å skape din egen arbeidsplass

Program

Konferansested: Raarvihken aallije / Røyrvikhallen

 

Torsdag 17. mars 2022
12.30–13.30 Lunsj på Limingen gjestegård med smak av samisk matkunst
14.00–14.30 Velkommen. Åpning ved ordfører i Røyrvik, Hans Oskar Devik
         Kunstnerisk innslag v/ Kulturskolen
14.30–16.00 Inspirasjonsbolk: utvalgte bedrifter forteller om satsinger, suksesser, pågående prosjekter, eller drømmer

  • Ida-Maria Svonni og Ingela Nilsson, Sametinget i Sverige
  • Jon Anders Lifjell, Rein og vilt
  • Eva Nordfjell, Rørosrein

16.00–16.30 Pause med forfriskninger og kaffe
        Kunstnerisk innslag
16.30–17.00 Markedsutvalget for reinkjøtt v/ Jon Anders Lifjell
17.00–18.00 Idemyldring og erfaringsutveksling: gruppediskusjon
18.30–21.00 Middag på Limingen gjestegård
       Kunstnerisk innslag

Fredag 18. mars 2022
09.00–11.30 Muligheter, rammer, finansieringskilder

  • Kjerstin Valkeapää og Anders Linga, Sametinget i Norge: Om det kommende EU-prosjektet Interreg Aurora
  • Arnhild Opdahl, Trøndelag fylkeskommune
  • Birgitte Dillan, Næringsavdelingen Trøndelag fylkeskommune
  • Ass. statsforvalter Øystein Johannessen

     Pause med forfriskninger og kaffe

  • Børgefjell Utvikling v/ Tor Erling Inderdal
  • Innovasjon Norge v/ Bente Syversen
  • Regionale forskningsfond Trøndelag v/Stein Ivar Mona

11.45 Avslutning
12.00–13.00 Lunsj på Limingen gjestegård

 

Deltagelse på seminaret inklusive måltider er gratis. Påmelding innen 07.03.2022 til Berit.Jama@royrvik.kommune.no eller på telefon 468 06 489, eller ved å bruke vårt digitale påmeldingskjema. Opplys hvor mange måltider du deltar på, og eventuelle allergier o.l.

Overnatting bestilles og betales av den enkelte deltaker: Kontakt Limingen gjestegård på tlf. +47 74 33 52 24/+47 915 52 913, på e-post post@limingen.no eller gå inn på Visit Børgefjell

Seminaret er del av et forskningssamarbeid mellom Røyrvik kommune og Nord universitet, finansiert av Regionale forskningsfond Trøndelag. Seminaret har mottatt støtte fra Regionale forskningsfond Trøndelag og NTE.

Arrangører:

Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune

Nord Universitet/ Noerhte universiteete

Med støtte fra:

Regionale forskningsfond Trøndelag

NTE