Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Oversikt over budsjett og økonomiplaner i Røyrvik kommune.

Budsjett og økonomiplan vedtas av Røyrvik kommunestyre i desember hvert år. Før vedtak legges budsjettet ut på høring på kommunens hjemmeside, sentralbord og bibliotek.

Høringsuttalelser leveres fortrinnsvis på eget skjema på kommunens hjemmeside.

Budsjett

Til toppen