Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024, Økonomiplan 2024-2027

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027 (se lenke). Forslaget behandles av formannskap 28. november, med etterfølgende høringsperiode, før behandling i kommunestyret 12. desember.

Forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (PDF, 3 MB)