NAV Indre Namdal

NAV Indre Namdal består 4 lokasjoner fordelt på kommune Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Grong. Grong kommune er vertskommune for de sosiale tjenestene i NAV.  

De kommunale tjenestene som tilbys gjennom NAV Indre Namdal er: 

Økonomisk sosialhjelp 

Råd og veiledning 

Økonomi og gjeldsrådgivning 

Kvalifiseringsprogram 

Midlertidig botilbud 

Individuell plan 

Informasjon om alle tjenestene i NAV finner du her: Privatperson - nav.no

SLIK GÅR DU FRAM OM DU SKAL SØKE OM SOSIALE TJENESTER:

Grong kommune og Namsskogan kommune har fått digital søknad om sosialhjelp. Her kan du søke digitalt om sosialhjelp: Søknad om sosialhjelp

Dersom du skal søke om sosialhjelp og er bosatt i Lierne eller Røyrvik finner du søknadsskjema du kan skrive ut her:

Søknad om krisehjelp/nødhjelp (PDF, 67 kB) 

Søknad om økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, økonomisk rådgiving, Kvalifiseringsprogram og midlertidig bolig (PDF, 168 kB)

Det er postkasse ved inngangsdøren på kommunehusene på de enkelte kontorene hvor dokumenter og søknader kan leveres.

HVORDAN KOMME I KONTAKT MED OSS: 

Dersom du ønsker møte med oss og ikke har avtalt dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss via nav.no og Ditt NAV eller på telefon 55 55 33 33.

Dersom du befinner deg i en akutt situasjon der du er uten bolig, mat eller penger til mat kan du kontakte oss på vakttelefon 900 53 538 (kl. 0800-1530 alle dager)

MØTER MED NAV INDRE NAMDAL 

Dersom du er syk eller har influensalignende symptomer skal du ikke møte opp til møte med NAV. Ta kontakt med din veileder og avtal nytt møte eller digitalt møte.

Oppfølging og timeavtaler gjennomføres per telefon, ved videomøte eller ved fysisk møte etter avtale med deg.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til det å først ta i bruk nav.no og Ditt NAV - her kan du sende beskjed til oss og få svar.

ÅPNINGSTIDER 

For oppdatert informasjon om åpningstider gå til vår side på nav.no – NAV Indre Namdal 

Opplysninger om oss: 

Leder for NAV Indre Namdal

Evy Anne Bergin

Tlf. 93 26 09 80

Postadresse:

NAV Indre Namdal 

Postboks 112

7870 Grong