Vi har ledige stillinger som ferievikar på Røyrvik omsorgssenter i perioden 25/26-32/33.

Ønsker du en spennende og givende stilling i sommer? Da har du sjansen nå! 

Røyrvik omsorgssenter har samlet alle sine helse- og omsorgstjenester i samme bygning.  Omsorgssenter er et bosted hvor det gis korttidsopphold, avlastning, rehabilitering,
langtidsopphold og lindrende behandling. 

Søkere som kan arbeide hele perioden og søkere med helsefaglig utdanning og/eller erfaring vil bli prioritert. 
Det er også behov for ferievikarer på natt. 
Spesifiser gjerne i søknaden hvor du kan tenke deg å jobbe, i hvilken periode og ønsket
stillingsprosent.  Ferievikarturnusene kan innebære å arbeide andre hver helg  

Vi søker etter:
•    Assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere 
•    Studenter innen sykepleie/medisin/helse på høgskolenivå 
•    Du som er under utdanning som helsefagarbeider 
•    Du som er uten utdanning som helsefagarbeider 
•    Du som er uten helsefaglig kompetanse

Arbeidsoppgaver:
•    Oppgaver tilpasses utdanning og erfaring 
•    Helsehjelp og daglig oppfølging av pasienter 
•    Observasjon, kartlegging og dokumentasjon 
•    Kjøkkenarbeid og annet praktisk arbeid 
•    Tverrfaglig samarbeid 
•    Samarbeid med pårørende 

Kvalifikasjoner: 
•    Sykepleiere og vernepleiere vil bli prioritert 
•    Helsefaglige studenter innen sykepleie, vernepleie, medisin, fysioterapi, etc. vil bli prioritert 
•    Søkere med erfaring fra sykehjem/behandlingssentre eller annen relevant erfaring vil bli
      prioritert 
•    Søkere med legemiddeldelegering vil bli prioritert 
•    For søkere i hjemmetjeneste kreves førerkort klasse B 

Fremmedspråklige søkere må kunne dokumentere norsk språk på nivå B1 (forstå klare og relativt enkle fremstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og utrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse) 

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.
Søker må være fylt 16 år.

Personlige egenskaper:
•    Engasjert, omsorgsfull, positiv, fleksibel og løsningsorientert
•    Selvstendig, gode samarbeidsevner og være datakyndig
•    Gode muntlige og skriftlige språkevner

Lønns- og tilsettingsvilkår:
•    Lønn etter hovedtariffavtalen 
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, yrkesskade og gruppeliv
•    Faglige utfordringer
•    Tverrfaglig team med gode læringsmuligheter

Vår visjon er å ivareta nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjenester, det r en prioritet å sette bruker/pasient i sentrum for å gi trygge og verdige liv. 

Jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, må det fremlegges politiattest før tiltredelse. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos Maren Wik Aspnes, tlf.: 979 84 662
epost: maren.wik.aspnes@royrvik.kommune.no

Tiltredelse: etter avtale

Søknaden sendes:  
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside  
www.royrvik.kommune.no
 
Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til eventuelt jobbintervju.

Søknadsfrist: Vi intervjuer fortløpende