Tilkallingsvikar i Røyrvik kommune

Ved følgende avdelinger søkes det etter tilkallingsvikarer:
 Oppvekstsentret – skolen, barnehagen og SFO. 
Plan- drift og eiendom – vaktmestere, renhold 
 Omsorgssenteret – sykehjemmet, hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleie, kjøkken og vaskeri
Sentraladministrasjonen – samisk avdeling og kultur.

Vi har jevnlig behov for tilkallingsvikarer, i tillegg til vikarer som kan tre inn i kortere vikariater.

For å stå på vikarliste, krevers følgende: 
Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon, i tillegg til hvor du helst ønsker å være vikar, eventuelt om du ønsker å arbeide ved flere avdelinger.

Alle som ønsker og arbeider på oppvekst- og omsorgssentret må levere politiattest. 
Kommunen er behjelpelig med å søke om politiattest. 
Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. Personlig egenhet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr: 
•    Lønn etter tariff
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, ulykke og gruppelivsforsikring  
•    Gratis barnehage med kontinuerlig opptak

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til personalsjef June Dahlen Hansson
tlf.: 924 72 960, epost: June.Hansson@Royrvik.kommune.no    

Søknaden sendes: 
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside  www.royrvik.kommune.no