Sommerjobb for ungdom 2024

Røyrvik kommune har fått tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune til sommerjobb for ungdom.

Hvem kan søke:
Du må være født i årene 2004-2009

Arbeidssted:
Røyrvik omsorgssenter, avdeling og kjøkken
Røyrvik oppvekstsenter, SFO og barnehage
Bygdatunet
Plan-drift og eiendom, uteseksjonen og renhold

Hvordan søke:
Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside
www.royrvik.kommune.no

Når må du jobbe:
Sommerjobbene har minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august.
Lengden på en arbeidsuke vil variere etter alder og type arbeid, normalt mellom 25 og 37,5 timer.

Søknadsfrist: 02.06.24

Du får arbeidsavtale og lønnes etter fastsatt tariff.

Har du noen spørsmål ta kontakt med personalsjef June Dahlen Hansson tlf.: 924 72 960 eller 
June.Hansson@Royrvik.kommune.no