Tilknytningsløyper i Røyrvik

Det kan søkes om tilknytningsløype til rekreasjonsløypene fra bolig og fritidsbolig.  

Retningslinjer

Hvis man skal kjøre fra egen bolig eller fritidsbolig til en rekreasjonsløype må man ha en tilknytningsløype. Røyrvik kommune har laget retningslinjer (DOCX, 117 kB) for når en tilknytningsløype kan godkjennes.

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. mai. 

Kart 

Det må legges ved kart til søknadsskjema. I kommunekart finner du eksisterende rekreasjonsløyper og avstand til disse. Se brukerveiledning for å slå på temakart og måle avstand i kartet. 

Kommunekart

Saksbehandling:

Når søknaden er kommet inn med alle vedlegg blir saken behandlet politisk og sendt på høring til berørte parter. Høringsfristen er 6 uker. Tilknytningsløyper vedtas av kommunestyre.