Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Kart

Kommunekart

Kommunekart

Brukerveiledning

Finne ønsket kommune eller sted

Zoom inn til ønsket sted ved å bruke + og - knappene nederst til høyre, eller trykk ned shift-knappen samtidig som du bruker musa til lage en firkant over ønsket område. 

Du kan også benytte deg av søk-funksjonen under knappen "Meny" øverst i venstre hjørne. Trykk Meny og deretter "Velg kommune". Søkefeltet kommer opp til høyre i kartet. Skriv inn ønsket kommune.

Finne temakart

Når du har zoomet langt nok inn, kan du sette inn ulike temakart eller kartlag. Trykk på knappen "Kartlag" som du finner øverst til venstre i kartet. Da kommer det opp kartlag til høyre på skjermen. For å slå på kartlagene må du trykke på ønsket kartlag. 

Mål avstand eller areal i kart

Trykk knappen "Meny" og finn "Mål i kart". Det kommer da opp to valg: avstand eller areal. Velg og start mål i kart. 

Tegn i kart

Kartet har verktøy for å tegne inn linjer, polygon, sirkel, firkant, punkt og tekst i kartet. Trykk "Meny" og deretter trykk "Tegn i kart". Det kommer det en meny på høyre side i kartet, hvor man kan velge ønsket tegning. 

Utskrift

Valget for utskrift finner du under knappen "Meny". 

Til toppen