Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Sykkelstier

På sykkel i Røyrvik

 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Det finnes i alt 14 merka sykkelstier i kommunen.

På hver rute er det lagt ut for klippekort, dette er pr dags dato ikke i bruk.

Sykkelstiene er av varierende lengde fra ca. 3 km til ca. 15 km.

Noen av sykkelstiene kan kombineres.

 1. Seterdalen 2,5 km hver vei
 2. Storbekken seter  4,3 km hver vei
 3. Trollvika 5,7 km hver vei
 4. Gjersvika rundt 6,9 km
 5. Gammelveien til Gjersvik 7,2 km hver vei
 6. Seterveien/Saksvassveien 5 km hver vei
 7. Zarinatangen  1,6 km hver vei
 8. Rørfossrunden 4,6 km
 9. Husvikrunden 1,3 km
 10. Sundtangen 3 km hver vei
 11. Joma - Orvatnet 3 km hver vei
 12. Renselvatnet 2,5 km hver vei
 13. Gollomsvatnet 3,2  km hver vei
 14. Krokvatnet 2,8 km hver vei

Kart over sykkelstier i Røyrvik (PDF, 3 MB)

Til toppen