På sykkel i Røyrvik

På sykkel i Røyrvik

 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Det finnes i alt 13 merka sykkelstier i kommunen.

På hver rute er det lagt ut for klippekort, dette er pr dags dato ikke i bruk.

Sykkelstiene er av varierende lengde fra ca. 3 km til ca. 15 km.

 1. Seterdalen 2,5 km hver vei
 2. Storbekken seter  4,3 km hver vei
 3. Trollvika 5,7 km hver vei
 4. Gjersvika rundt 6,9 km
 5. Gammelveien til Gjersvik 7,2 km hver vei
 6. Seterveien/Saksvassveien 5 km hver vei
 7. Rørfossrunden 4,6 km
 8. Husvikrunden 1,3 km
 9. Sundtangen 3 km hver vei
 10. Joma - Orvatnet 3 km hver vei
 11. Renselvatnet 2,5 km hver vei
 12. Gollomsvatnet 3,2  km hver vei
 13. Krokvatnet 2,8 km hver vei

Noen av sykkelstiene kan kombineres.

Kart over sykkelstier i Røyrvik finner du på kommunekart og under kartlag "Friluftsliv" og "Tur- og friluftsruter".  Se link under. 

Kommunekart

Til toppen