Kommunale vannverk

Kommunale vannverk

Røyrvik kommune leverer drikkevann til boliger og fritidsboliger i Røyrvik sentrum, Børgefjellsenteret, Namsvatnet og Stallvika. 

Røyrvik kommune oppfordrer innbyggere til å installere vannmålere i boliger og fritidsboliger som er knyttet til kommunale vannverk. 

Måleravlesning må foretas en gang i året. 

Røyrvik kommunestyre har i møte den 28.04.2020 behandlet retningslinjer for fritak/reduksjon i vann og avløpsgebyr i sak 19/20. 

Til toppen