Utbygging i 2022

Røyrvik kommune har fått innvilget bredbåndsmidler i 2022. 

Trøndelag fylkeskommune arbeider med anbudskonkurranse for områdene som er prioritert i Røyrvik og vi får vite i løpet av våren om prosjektene kommer i gang.