Bredbånd

Informasjon om bredbåndsutbygging i Røyrvik kommune

NTE har vedtatt utbygging av fiber i Børgefjellsenteret. 

I samarbeid med NTE og Trøndelag Fylkeskommunen vil det i 2020 bli bygd ut fiber i Stallvik-grenda. 

Til toppen