Utleggingsmantall

Utleggingsmanntallet, utskriften av manntallet, legges ut til offentlig ettersyn fra 11. juli 2023.

Utskriften av manntallet som er lagt ut til offentlig ettersyn ligger i resepsjonen på kommunehuset.

Røyrvikveien 5, åpningstid hverdager mellom klokka 0900-1500.