Pressemelding

Ny butikkdrift i Røyrvik er sikret.

Siden den lokale Joker-butikken i Røyrvik gikk konkurs i begynnelsen av desember har en lokal investorgruppe, ledet av Odd Mikkelsen, arbeidet med å finne grunnlag for ny drift. 

De har nå kommet til enighet med den største kreditoren, Grong Sparebank. Det betyr at forholdene nå ligger til rette for at det igjen blir butikkdrift i Røyrvik over nyttår. 

Asko fortsetter med vareleveransene. Det er Kjøpmannshuset som eier kjedenavnet «Joker», og vi er også i god dialog med dem. Gruppen ønsker at butikken skal drives videre som en Joker-butikk. 

Så langt har det ikke vært tid til å jobbe med driften av butikken, men man vurderer flere alternativer. I først omgang samarbeider man med tidligere eier, Roger Hanssen, for å sikre at butikken kan åpne igjen så raskt som mulig. Hva som blir den endelige langsiktige løsningen, får vi komme tilbake til. 

Når driftskonseptet er klart, starter arbeidet med å realisere døgnåpen butikk 24/7. Det vil bli vurdert et spleislag der bygdafolket inviteres til å delta i finansieringen. 

  • At bygda ble uten butikk, har vært vondt og vanskelig for veldig mange. Det gjenstår fortsatt endel arbeid før alt er på plass, men det er viktig for oss å komme ut med denne nyheten til bygdefolket før julefreden senker seg, sier Mikkelsen.