Oppklaringer rundt Nettavisens artikkel om Røyrvik kommune

Etter de siste dagers medieoppslag i flere lokale- og nasjonale medier må vi oppklare en del ting om lederutviklingsprogrammet levert av PWC.

I en e-post til undertegnede 15. april i år sendte Nettavisen noen spørsmål rundt fakturaer som Nettavisen med rette fikk innvilget innsyn i. Jeg forsvarer pressefrihet og ytringsfrihet i kommentarfeltene, så det skal jeg ikke kommentere ytterligere her. 
Det jeg imidlertid vil kommentere er konteksten som mangler i saken og som er kommunisert til Nettavisen i svar som jeg og kommunedirektøren skrev sammen 16. april.

Jeg skal forsøke å ta det noenlunde kronologisk for at det blir lettere å forstå sammenhengen:

  • Røyrvik kommune ble oppfordret til å gjennomføre et utviklingsprogram for å effektivisere organisasjonen.
  • Røyrvik kommune fikk innvilget 972 300 i OU-midler fra KS til gjennomføringen av programmet (KS bruker store ressurser på OU-midler for å styrke kommunesektoren).
  • Det ble i desember 2021 sendt ut prisforespørsel i henhold til regelverk og lov om offentlige anskaffelser. Terskelverdien her er 1,3 millioner ekslusiv mva., Nettavisen har summert fakturaene med mva., noe som gir et misvisende bilde av den reelle kostnaden for kommunen, og har heller ikke trukket fra tilskudd vi fikk innvilget. 
  • Vi sendte ut oppdragsbeskrivelse til tre ulike tilbydere med samme oppdragsbeskrivelse. Vi fikk tilbud fra alle tre aktører.
  • PWC leverte et tilbud og det ble gjort en vurdering om at totalt sett var dette tilbudet man ønsket å benytte seg av.
  • Programmet ble gjennomført i 2022 og i starten av 2023.

Resultatet av programmet var reduksjon av én kommunalsjef, nye verktøy for lederne i kommunen samt et nytt verdigrunnlag for hele organisasjonen.

Samtidig er det viktig å påpeke at den reelle kostnaden for kommunen med tilskudd og priser eksklusiv mva. er derfor ca. 400 000, og det er penger som ble politisk bevilget gjennom budsjett. 

Selv om vi er en liten kommune må vi holde oss oppdatert å investere i våre ansatte, og KS satser høyt med OU-midler for at alle kommuner skal kunne gjennomføre slike program. I det man regner pr. innbygger så vil vi naturlig nok få høye tall på det aller meste, men sett i det store bildet er ikke Røyrvik dyrere enn andre kommuner.

Jeg vil samtidig påpeke at denne saken har ingen relevans for kommunens ansettelsesforhold med Ellinor, som på denne tiden var kommunedirektør. Denne saken har også liten relevans for merforbruket i 2023 og innmelding i ROBEK fra vedtatt regnskap, da dette blant annet skyldes renteoppgang, kostnadsvekst og pensjonspremie (pensjonsoppgjør) på 6,5 millioner i 2023.

 

Kennet Tømmermo Reitan

Ordfører i Røyrvik