OBS! Melding om svært kraftige vindkast lørdag 3. februar

Meteorologisk institutt melder oransje farevarsel om svært kraftige vindkast fra lørdag formiddag til lørdag kveld.

På lørdag meldes det på nytt om svært kraftige vindkast kombinert med nedbør. De kraftigste vindkastene meldes på ettermiddagen og utover kvelden.

Med bakgrunn i varselet kan vi forvente at det sannsynligvis vil bli både stengte veier og strømbrudd. 

Røyrvik kommunes kriseledelse har opprettholdt den økte beredskapen som ble etablert på onsdag og vil være etablert gjennom helga. Kommunen har økt beredskap både på teknisk område og hos helse. Lege vil være tilstede i Røyrvik fra og med fredag kveld.

For å ikke vanskeliggjøre brøyteentreprenørenes arbeid oppfordres befolkningen til å følge råd og anbefalinger som gjelder oransje farenivå, blant annet å vurdere om det er nødvendig å ferdes på veier mens uværet pågår.

Røyrvik kommune har oppretta grendekontakter som kan bistå med kommunikasjon og generell tilsyn når det blir nødvendig. Grendekontaktene er:

  • Staldvika: Tanja Staldvik Wallervand, tlf  45617587
  • Tunnsjørøyrvika: Elida Solberg tlf:977 59 696
  • Gjersvika: Hallgeir Pedersen tlf: 415 19 077
  • Hudningsdalen: Mari Marthe Hojem tlf: 971 26 201
  • Namsvatnet: Ann Heidi Westgaard tlf: 480 92 089
  • Nyvika: Hans Oskar Devik tlf: 481 19 070

 

Dersom mobilnettet skulle falle ut kan det være mulig å kommunisere lokalt via jaktradio, kanal 3. Kriseledelsen i Røyrvik kommune har satellittelefon med nummer +88 1623 491 885.

 

Hold deg oppdatert om vær, varsler og situasjonen på: