Informasjon fra helse og oppvekst

Aking er en viktig og morsom del av vinteren for mange! Og er gøy – men kan noen ganger også være farlig.

 

Det observeres for tiden farlig aking på veiene i boligfeltet. Foresatte har ansvar for å snakke med barna om dette, slik at vi unngår farlige situasjoner både for barna og trafikantene.  

«Ifølge en studie fra det amerikanske tidsskriftet pediatrics i 2010 er 51 prosent av skader som oppstår i akebakken i forbindelse med trafikk og kollisjon. Skadene som oppstår på trafikkert vei har høyere risiko for å bli hodeskader og hjerneskade.»

 

Hva er viktig å tenke på når man velger akebakke:

Noe av det viktigste er å vurdere selve akebakken. Det er ikke nok at det er en bakke og at den er dekket av snø. Du velger selvfølgelig aldri en vei eller et fortau som akebakke, og du velger heller ikke en bakke som munner ut i en trafikkert vei eller en parkeringsplass. Du har alltid på refleksvest når du aker.

 

Ved å følge visse forholdsregler, kan du sørge for at aketuren blir så trygg som mulig 😊