Helseundersøkelse: SAMINOR 3

Helseundersøkelsen SAMNIMOR 3 kommer til Røyrvik kommune 6. - 8. Februar. 

Sted: Røyrvik omsorgssenter. 

Få en enkel helsesjekk og bidra til viktig forskning! 

Nå er SAMINOR 3 undersøkelsen i gang. Omtrent 80 000 deltakere i 50 kommuner inviteres til å delta. Ved å delta i undersøkelsen får du å interessante helseopplysninger om deg selv og samtidig som du bidrar til viktig forskning. 

Alle mellom 40-79 år som er bosatt i kommunene der SAMINOR gjennomføres får en invitasjon til å delta i helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3. Undersøkelsen går ut på å besvare et spørreskjema og å delta i fysiske undersøkelser på våre feltstasjoner. 

Det finnes generelt lite kunnskap om helsa til den samiske befolkningen og SAMINOR er en av de viktigste kildene til kunnskap. Hver deltaker er derfor svært verdifull for undersøkelsen, jo flere som deltar, desto bedre resultater får vi.  

De fysiske undersøkelsene gjennomføres på våre feltstasjoner som vi setter opp i de kommunene vi besøker. Se når vi kommer til din kommune.

Fram til påsken 2024 besøker SAMINOR 3 disse kommunene:

 • Røros (første halvparten) (oktober)
 • Tydal (oktober-november)
 • Namdalseid, november 
 • Rennebu, november
 • Høylandet, november-desember
 • Meråker, desember

2024

 • Steinkjer (kun Verran), januar 2024
 • Lierne, januar 2024,
 • Snåsa, januar 2024
 • Namsskogan, januar 2024
 • Røyrvik, februar 2024
 • Hemnes, februar 2024
 • Engerdal, februar 2024
 • Røros (halvparten), februar 2024
 • Grane, februar 2024
 • Vefsn (uten Mosjøen), ,mars 2024
 • Hattfjelldal, mars 2024

 

Noen gode grunner til å delta

 1. Når du deltar i de fysiske undersøkelsene vil du få svar på noen av dine målinger og blodprøveanalyser. Det kan være interessante helseopplysninger om deg selv.  

 

 1. Når vi er ferdige med undersøkelsene i kommunen lager vi en rapport som viser resultatene for hele kommunen. Da får kommunen en oversikt over hvordan det står til med helsa til befolkningen. Det kan være nyttig for å sette i gang helsefremmende tiltak og bedre helsetjenestetilbudet.

 

 1. SAMINOR er en viktig kilde til forskning om helse og levekårene i midt- og Nord-Norge.  Forskningen kan brukes til å forbedre helsetilbudet og til å sette i gang forebyggende tiltak. 

Ditt bidrag er viktig! Hver deltaker er like viktig, uansett helsetilstand, kjønn, eller kulturell bakgrunn. Jo flere som deltar, desto bedre kunnskap og forskningsresultater får vi.

Vinn premier!

Alle som deltar i SAMINOR 3 er med i trekningen av noen fine premier. Blant annet sykler, treningsklokker + mange andre premier. Vi annonserer når trekningen er på våre nettsider og kontakter vinneren.  Ditt personvern blir i varetatt og trekningen blir ikke koblet til dine svar.

Kontakt SAMINOR 

Hvis du har spørsmål om undersøkelsen eller trenger hjelp til å delta i undersøkelsen kan du kontakte oss på saminor@uit.no eller ringe oss på hverdager mellom 10.00-14.00, telefonnummer +47 40 64 94 69. www.saminor.no Bakgrunn om SAMINOR 

SAMINOR er en rekke lokale helse- og levekårsundersøkelser. De startet i 2003 og gjennomføres ca. hvert tiende år i områder med samisk, norsk og kvensk befolkning. Nå undersøker vi helsa til befolkningen for tredje gang og besøker utvalgte kommuner i Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Vi inviterer alle mellom 40 og 79 år som bor i de utvalgte kommunene, eller i enkelte kretser i kommunen. Det er frivillig og gratis å delta.

Du får invitasjon til å delta i posten, med informasjon om tid og sted for undersøkelsen. Invitasjonen vil inneholde en nettadresse til et digitalt spørreskjema. Er du over 70 år får du også spørreskjemaet tilsendt på papir. 

 • Du fyller ut et spørreskjema
 • Du møter opp til en fysisk undersøkelse der du får målt blant annet høyde, vekt, blodtrykk, lungefunksjon og gripestyrke
 • Du avgir blodprøve, urinprøve og hårprøve
 • Deltakere over 70 år inviteres også til test av balanse og hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet

Undersøkelsen varer omtrent 40 minutter. Tilleggsundersøkelsen for de i alderen 70–79 år tar omtrent 30 minutter.

Hva skal det forskes på?

SAMINOR samler inn informasjon om kroppslig helse, psykisk/mental helse og helse- og sosialtjenester. Det kan brukes til å forske på for eksempel diabetes, hjerte-karsykdommer, tannhelse, kosthold, fysisk aktivitet og helsetjenestetilbud.

Slik forskning er viktig fordi det kan si oss noe om våre helseutfordringer. Hvilke helseplager har vi, hvem blir rammet og hvorfor? Hva kan vi gjøre for å forebygge sykdommer og dårlig helse? Er vi fornøyd med helse- og sosialtjenestene vi har?

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen, og hva skjer med mine opplysninger?

Undersøkelsen gjennomføres av Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet. Dine opplysninger lagres trygt, og alle ansatte har taushetsplikt. Opplysninger og prøver blir behandlet uten navn og fødselsnummer. Det betyr at det er ikke mulig å identifisere deg i resultatene av studien. Informasjonen som blir samlet inn, blir brukt til helseforskning. Forskningsprosjekter som ønsker å bruke informasjon fra SAMINOR må søke om tilgang