Endring i TT- ordningen (tilrettelagt transport for personer med varig funksjonsnedsettelse)

Fra og med 01.01.2024 blir all brukergodkjenning i TT-ordningen flyttet fra kommunene og inn til Trøndelag fylkeskommune. 

Informasjon og søknadsskjema blir å finne på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune.