Bidrar i forskningsprosjekt om drikkevann i Norge

Bidrar i forskningsprosjekt om drikkevann i Norge

Røyrvik og 35 andre kommuner samarbeider med Folkehelseinstituttet (FHI) om en nasjonal forskningsstudie kalt Trykkløsstudien.  Hensikten er å redusere risiko for gastroenteritt (magesyke) i befolkningen som følge av arbeid på drikkevannsledninger.

Drikkevannskvaliteten i norske kommuner er generelt god, men det er behov for mer kunnskap for å kunne fortsette å levere trygt drikkevann.

Trykkløse vannledninger

Normalt er det trykk i vannledninger, slik at forurensning ikke kan trenge inn i vannrørene. Ved lekkasjer eller vannavstengning i forbindelse med reparasjoner og utbedringer kan drikkevannsledninger miste trykket. Trykkløse vannledninger kan medføre økt risiko for at omkringliggende vann som er forurenset med bakterier, virus eller parasitter, trenger inn i drikkevannet.  

I Trykkløsstudien skal FHI i samarbeid med norske kommuner undersøke hvor mange som blir magesyke etter at det har blitt utført arbeid på vannledningene hvor deler av vannledningsnettet har vært uten trykk. Trykkløsstudien skal også kartlegge hvilke tiltak som best kan forhindre at smittestoffer kan komme inn i drikkevannsledningene.  

Ønsker at innbyggerne deltar

Trykkløsstudien baserer seg på spørreundersøkelse til husstander og kartlegging av kommunens rutiner ved reparasjon av vannledninger. Etter arbeid på drikkevannsledninger sender kommunen ut en SMS til personer som er berørt av arbeidet, og til en kontrollgruppe som ikke er berørt. SMS-en vil inneholde informasjon om hvordan man kan delta i en kort spørreundersøkelse om magesyke og inntak av springvann.  

Studien vil pågå i 12 måneder, fra mars 2022 til mars 2023. Kommunens innbyggere vil kunne motta en eller flere SMS-er fra kommunen i løpet av denne perioden.

Det er kun én person fra husstanden som skal delta hver gang, og det skal være den personen som hadde bursdag sist. Årsaken til dette er at deltakerne i studien skal utgjøre et representativt utvalg av befolkningen. Foreldre må samtykke og besvare på vegne av barn under 16 år.  

Har du fått SMS med forespørsel om å delta?

Klikk her for å komme til undersøkelsen. For å delta, må du oppgi referanseordet som du finner i SMS-en du mottar fra kommunen.

Mer informasjon om Trykkløsstudien finner du på Folkehelseinstituttets nettsider 

 

 

Til toppen