Til flyktninger fra Ukraina

Informasjon til Ukrainske flyktninger i Røyrvik fra ulike statlige institusjoner. Her vil du finne dine rettigheter og plikter. 

Informasjon fra Utlendingsdirektoratet (UDI)

Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina finner du på UDI's hjemmeside:

UDI's hjemmeside

Midlertidig ordning for alternativ mottaksplass

Denne ordningen er for deg som er i målgruppen for kollektiv beskyttelse og har midlertidig bosted i kommunen. 

Informasjon om ordningen ligger på hjemmesidene til UDI

Ta kontakt med kommunen på tlf 906 02 577, dersom du ønsker å søke. 

Søknadsskjema

Spørsmål og svar fra Politiet

Politiet har laget en side med vanlige spørsmål som kommer fra flyktninger fra Ukraina og de som har ukrainske flyktninger boende hjemme. Trykk på lenken under, så finner du mange svar på hva som skjer ved registrering og etter registrering. 

Politiets FAQ

Hvordan søke kollektiv beskyttelse

Kontaktinformasjon til politiet finner du her

Informasjon fra HelseNorge (HN)

På Helsenorge sine hjemmesider vil du finne informasjon om hvilke rettigheter du har som asylsøker og flyktning i Norge. Sidene er oversatt til engelsk, russisk og ukrainsk. 

Helsenorge

Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Hvilke rettigheter og plikter har du som ny i Norge for å lære språk og om det norske samfunnet. 

Informasjon på eget språk

Søknad om bosetting med offentlig hjelp for privatboende

Ordningen gjelder privatboende som er tidligere mottaksbeboere som har valgt å flytte fra mottak og bor privat, eller personer som aldri har bodd i mottak. 

Les mer om denne ordningen her.  

Informasjon fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har laget en side om til deg som blir arbeidstaker i Norge og hvilke rettigheter og plikter som gjelder i arbeidsforholdet. 

For informasjon på ukrainsk

Informasjon fra Mattilsynet

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyr som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette gjør vi for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands.

Mattilsynet om kjæledyr fra Ukraina

Artikkelliste