Startlån og tilskudd til bolig

Lån og tilskudd til bolig

Tenker du på å kjøpe eller bygge bolig i Røyrvik kommune, har vi lagt ut litt informasjon om støtteordninger som finnes.  

Lån fra Husbanken

Du kan søke om lån fra Husbanken til å bygge eller oppgradere bolig. Forutsetningen er at du planlegger for høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger eller tilgjengelighet. Informasjon om ordningen finner på husbankens egne hjemmesider. 

Lån fra Husbanken

Startlån

Husbanken har en ordning med startlån og tilskudd dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. Informasjon om disse ordningene ligger på husbankens egne hjemmesider. 

Startlån Husbanken

Kommunalt tilskudd

Røyrvik kommune har vedtatt en handlingsplan for boligpoltikk i Røyrvik kommune "Lys i husan". Tilskudd som ble vedtatt i planen:

Ved kjøp/salg/nybygging av helårsboliger i Røyrvik kommune

Det kan gis tilskudd til nybygging av helårsboliger i Røyrvik kommune kr 150.000,-. Dette gjelder for helårsboliger hvor det ikke finnes kommunalt vann og avløp, der dette finnes, kr 75.000,-. 

Søknad må sendes til Røyrvik kommune før byggestart.

Søknad skrives på eget ark og sendes til Røyrvik kommune, Røyrvikveien 5, 7898 Limingen eller postmottak@royrvik.kommune.no

Til toppen