Informasjon om koronavirus

Så langt ingen smittede i Røyrvik.

Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt med legekontoret tlf 743 36 342 eller legevakt tlf 116 117 for å avtale testing. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. Legekontorets telefontider er mandag, onsdag og fredag kl 9-11, tirsdag og torsdag kl 9-15.

Spørsmål om innreise til Norge, ring politiet på tlf 02 800

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Valg under en pandemi

Valg under en pandemi

Valget skal gjennomføres selv om det er en pågående pandemi.

KORT FORTALT

  • Alle velgere skal ha mulighet til å stemme selv om det er en pandemi
  • Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i valglokalet.

Er det lurt å forhåndsstemme?

I Røyrvik kommune har vi generelt gode valglokaler på valgdagen, og litt trangere lokaler under forhåndsstemminga. Uansett om du velger å forhåndsstemme eller møter opp på valgdagen, skal det være trygt for deg. Det skal være gode rutiner for smittevern, og det skal være vakter som passer på at anbefalt avstand mellom mennesker overholdes.

Hvis du er i isolasjon eller i karantene

Hvis vi har personer i karantene eller isolasjon, blir det tilrettelagt egne løsninger for valg. Personer som er i isolasjon rett før eller på valgdagen, kan få stemme hjemme. 

Smittevernveileder

Det er utarbeidet en smittevernveileder for valget. Vi følger de råd og anbefalinger som står i denne.
Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

Til toppen