Informasjon om koronavirus

Så langt ingen smittede i Røyrvik.

Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt med legekontoret tlf 743 36 342 eller legevakt tlf 116 117 for å avtale testing. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. Legekontorets telefontider er mandag, onsdag og fredag kl 9-11, tirsdag og torsdag kl 9-15.

Spørsmål om innreise til Norge, ring politiet på tlf 02 800

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Sametingsvalg

Sametingsvalg

Hvis du ikke er registrert i sametingets valgmanntall, er fristen for å registrere seg 30. juni. Dette er en i hende-frist, og derfor må du sende innmeldingen i god tid.

KORT FORTALT

  • Valgdagen for sametingsvalget er 13. september.
  • Valglokale på valgdagen er de samme som for stortingsvalget.
  • Du kan forhåndsstemme.

Hvem kan stemme ved Sametingsvalget?

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

  • har samisk som hjemmespråk, eller 
  • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller 
  • er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Partilister

Valglister

Til toppen