Politiske utvalg

Her finner du kontaktinformasjon til medlemmer av kommunestyre, formannskap, partssammensatt utvalg og arbeidsmiljøutvalg. 

Oversikt over utvalg 

Liste over medlemmer i utvalgene med telefonnummer og e-postadresser. 

Utvalgsoversikt med medlemmer og møtekalender