Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Politiske utvalg

Politiske utvalg

Her finner du kontaktinformasjon til medlemmer av kommunestyre, formannskap, partssammensatt utvalg og arbeidsmiljøutvalg. 

Oversikt over utvalg 

Liste over medlemmer i utvalgene med telefonnummer og e-postadresser. 

Oversikt

Til toppen