Røyrvik Kontrollutvalg

Kontaktinformasjon og møteplan til Røyrvik Kontrollutvalg. 

Kontrollutvalgets medlemmer
Funksjon Navn E-post
Leder Jorunn Staldvik Solberg jorunnhildsolberg@gmail.com
Nestleder Rune Skåren rune.skaren@gmail.com
Medlem Roger Hanssen rohanss@online.no
Medlem Helen Jønsson hjoensso@online.no
Medlem Marianne Ornæs marianne.ornaes@ntebb.no
Varamedlem Linda Vatshaug Forberskog linda.vatshaug@ntebb.no
Varamedlem Per Johan Rørvik peroggia@online.no
Varamedlem Marianne Krutå mariannekruto@hotmail.no
Varamedlem Arnt Mickelsen arnt.mickelsen@gmail.com
Sekretariat Konsek Trøndelag IKS post@konsek.no

Møteplan for kontrollutvalget 2022

Møteplan for kontrollutvalget 2022
Dato:
08.02.2022
26.04.2022
31.05.2022
20.09.2022
15.11.2022
  • Alle møter er åpne for publikum. 
  • Møtene kunngjøres i Hi du hørd under "Kunngjøringer av møter i Røyrvik kommune".
  • Møtested og tid finner du under samme kunngjøring.

I forbindelse med Covid-19 situasjonen foregår våre møter online. Ønsker du å være observatør kan du gå til: http://www.konsek.no/kontrollutvalg/royrvik/ og klikke på lenken til teams-møte.

Mer informasjon se: