Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å fortsatt hindre spredning av smitte i bygda vår, oppfordres alle med tegn til forkjølelse eller ikke føler seg i form om å holde seg hjemme og unngå offentlige steder, som f.eks butikk, møter, arbeid og skole. Ta kontakt på koronatelefon eller legekontor for spørsmål og eventuell testing. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Koronatelefon 906 02 577

 

Kontrollutvalget

Røyrvik Kontrollutvalg

Kontaktinformasjon og møteplan til Røyrvik Kontrollutvalg. 

Kontrollutvalg

Kontrollutvalgets medlemmer
Kontrollutvalgets medlemmer
Funksjon Navn E-post
Leder Lars Arne Krukhaug lars.krukhaug@gmail.com
Nestleder Rune Skåren rune.skaren@gmail.com
Medlem Roger Hanssen rohanss@online.no
Medlem Helen Jønsson hjoensso@online.no
Medlem Marianne Ornæs marianne.ornaes@ntebb.no
Varamedlem Linda Vatshaug Forberskog linda.vatshaug@ntebb.no
Varamedlem Per Johan Rørvik peroggia@online.no
Varamedlem Marianne Krutå mariannekruto@hotmail.no
Varamedlem Arnt Michelsen arnt.mickelsen@gmail.com
Sekretariat Konsek Trøndelag IKS post@konsek.no
Møteplan for kontrollutvalget 2020
Møteplan for kontrollutvalget 2020
Dato:
18.02.2020
31.03.2020
05.05.2020
08.09.2020
10.11.2020
  • Alle møter er åpne for publikum. 
  • Møtene kunngjøres i Hi du hørd under "Kunngjøringer av møter i Røyrvik kommune".
  • Møtested og tid finner du under samme kunngjøring.

  I forbindelse med Covid-19 situasjonen foregår våre møter online. Ønsker du å være observatør kan du gå til: http://www.konsek.no/kontrollutvalg/royrvik/ og klikke på lenken til teams-møte.

  Mer informasjon se:

  Til toppen