Befolkningsvarsling

Røyrvik kommune, politiet og Sivilforsvaret har systemer for befolkningsvarsling. På denne siden finner du oppdatert informasjon om hvordan befolkningen varsles.

 

Røyrvik kommune bruker varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i kommunen om hendelser via SMS og e-post. Les mer om Varsling 24 i artikkel lenger ned på denne siden.

Politiet og Sivilforsvaret benytter Nødvarsel  til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Les mer om Nødvarsel i artikkel lenger ned på denne siden.