Atomberedskap

I forbindelse med krigen i Ukraina har det blitt stort fokus på atomberedskapen i Norge. I denne artikkelen vil du finne lenker til hvor du kan finne informasjon fra myndighetene på tema. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) følger situasjonen har atomberedskap mota alle atomulykker og følger situasjonen i Ukraina nøye. De legger ut informasjon om risikoen til enhver tid. For mer informasjon kan du gå inn deres hjemmesider. 

Mattilsynet har laget en artikkel for bønder og næringsmiddelproduksjon for hvordan en kan begrense skadene ved en atomulykke. De har også laget en liste over andre kilder hvor du kan finne informasjon. Lenke til Mattilsynet. 

Når det gjelder informasjon og råd om egenberedskap ved en atomulykke finner du dette her