Kulturskole

Røyrvik Kulturskole - En kulturskole for alle!

Kulturskolen tar opp elever fra førskolealder som er hjemmehørende i kommunen.

Formålet med kulturskolen

Å utvikle barns og ungdoms musikalske og formskapende evner og fremme elevens forståelse og opplevelse av musikk, formingskunst og bevegelse som allmenne menneskelige og kunstneriske uttrykksformer.

Å utvikle elevens skapende ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet som fremmer kreativitet og gir økt livsglede og trivsel.

Å være en ressurs for skoleverket og det øvrige kultur- og organisasjonsliv i arbeidet for å oppnå forståelse og interesse for kultur i lokalmiljøet.

Påmelding

Påmelding til gjøres ved elektronisk skjema. Elektronisk søknadsskjema

De som allerede har plass trenger ikke søke. 

Elever som ønsker å melde seg inn, endre tilbud, eller avslutte må søke. Søknadsfrist 1. august. 

Generell informasjon

Gruppetilbud vil bli lagt til etter skoletid. Som hovedregel tilbys ikke individuell opplæring i skoletid.

Enkelte valg av instrument og gruppetilbud betinger at det finnes interesse, antall påmeldte og tilgjengelige lærere.

Tilbudet gjelder først og fremst barn og ungdom. Vi tar også gjerne imot forslag/ønsker på tilbud som ikke gis for øyeblikket!

Betalingssatser kulturskole

Betalingssatser kulturskole
Grunnsatser Fra 1. august 2021 Fra 1. august 2022
Gruppetilbud (barnekor, skolekor) 1850,- 1900,-
Gruppetilbud (band) 2060,- 2100,-
Individuell opplæring alene/gruppe 2370,- 2400,-
kortkurs forskjellige kulturtilbud 600,- 620,-
Søskenmoderasjon 50 % 50 %
Tilbud 2, 3 osv, så lenge skolen ikke har venteliste 50 % 50 %
Full pris betales på dyreste tilbud

Moderasjoner:

  1. 50% søskenmoderasjon
  2. 50% prismoderasjon på tilbud så lenge skolen ikke har venteliste.
  3. Full pris betales på dyreste tilbud. 

Vedtekter (DOCX, 71 kB)

Artikkelliste