Vakttelefoner

Nødtelefon

Nødtelefon
Vakt Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Vakttelefoner

Vakttelefoner
Vakt Telefon Til informasjon
Legevakt 116 117 Nasjonalt legevaktnummer
Barnevernvakt 489 55 599
Alarmtelefon barn & unge 116 111
Politi 02 800 Ikke nødnummer

Beredskap

Beredskap
Medlem Tlf E-post
Ordfører 481 19 070 hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no
Kommunedirektør 916 13 460 ellinor.jama@royrvik.kommune.no