Sende faktura til kommunen

Er du leverandør av varer og tjenester og fakturerer kommunen skal dette fortrinnsvis gjøres med EHF-faktura.

EHF-fakturaadresse:

964 982 120 (vårt organisasjonsnummer)

E-post faktura:

Om dere ikke kan ta i bruk EHF-faktura kan fortsatt e-postfaktura benyttes.

fakturamottak@royrvik.kommune.no

Sende via ordinær post

Hvis du ikke har mulighet til å sende faktura elektronisk kan faktura sendes per post til:

Røyrvik kommune

Røyrvikveien 5

7898 LIMINGEN

Informasjon til deg som leverandør

Kommunen tar nå i bruk et nytt system med automatisk fakturasjekk. Dette vil si at dersom profilid/bestiller referanse ikke er påført fakturaen, så vil det automatisk gå ut en mail til leverandøren om dette.  Leverandør vil da selv måtte logge seg inn på en nettside å påføre korrekt bestiller referanse før faktura går videre inn i vårt system for betaling.

Merking av faktura:

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden. Røyrvik kommune krever at den enkelte bestillers profilid (bestiller referanse) påføres i dette feltet. Profilid/bestiller referanse består av fire sifre som er unike for hver enkelt bestiller. Det er kun disse sifrene som kan påføres. Det må ikke benyttes en kombinasjon mellom navn og sifrene for eksempel.

Liste med EHF-fakturamottakere i Røyrvik kommune

Liste med EHF-fakturamottakere
Avdeling EHF-nr Etternavn Fornavn
Sentraladministrasjon - kommunedirektør 1003 Jåma Ellinor Marita
Sentraladministrasjon - personalleder 1200 Hansson June Dahlen
Sentraladministrasjon - konsulent/arkivar 1001 Hanssen Sissel Anita Ditløv
Sentraladministrasjon - økonomisjef 1000 Alsgård Maifrid
Sentraladministrasjon - ordfører 1002 Devik Hans Oskar
Oppvekst og mangfold - kommunalsjef 2000 Kommunalsjef oppvekst og mangfold
Oppvekst og mangfold - enhetsleder 2100 Hojem Mari Marthe
Oppvekst og mangfold - ass. Enhetsleder 2101 Vatshaug Linda
Oppvekst og mangfold - kulturskoleleder 2300 Dahl Magnhill Gaarder
Oppvekst og mangfold - konsulent samisk 2500 Jåma Berit Ellen Gaino
Oppvekst og mangfold - bibliotekleder 2700 Vollmo Jorunn
Helse og omsorg - kommunalsjef 3000 Devik Nina Øie
Helse og omsorg - fagleder 3001 Sellæg Kjetil
Helse og omsorg - fagleder 3002 Thomasson Heidi
Helse og omsorg - helsesykepleier 3111 Linmo Trine Merete
Helse og omsorg - helsesekretær 3211 Aspnes Janne
Helse og omsorg - kokk 3713 Vik Torill Grønbeck
Plan, drift og eiendom - kommunalsjef 4002 Wallervand Tanja Staldvik
Plan, drift og eiendom - konsulent 4000 Flyum Heidi
Plan, drift og eiendom - enhetsleder 4001 Aspnes Frank Åge
Plan, drift og eiendom - fagleder renholder 4010 Winter Rita
Plan, drift og eiendom - fagleder vaktmester 4011 Lindgren Sture