Førstelinjetjenesten for næringlivet i Røyrvik kommune

Førstelinjetjenesten for næringlivet i Røyrvik kommune

Driver du eget firma i Røyrvik og har behov for bistand?

Namsskogan Utvikling AS er nå ansvarlig for førstelinjetjenesten i Røyrvik. Om det er noen som behøver bistand og hjelp i forbindelse med sin bedrift, må du ta kontakt. 

Informasjon om Namsskogan Utvikling

Visit Namsskogan og Namsskogan Utvikling skal gjennomføre en forstudie om hvordan Snøscooterløypene i de to kommunene kan brukes i næringssammenheng.

I en ny runde med Covid midler har Røyrvik Kommune blitt tildelt NOK 332.000,-  til fordeling til bedriftene i kommunen. Størrelsen på beløpet er fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Til toppen