Leie av lokaler

Reserver lokale

Røyrvik kommune har tatt i bruk digital reservering av lokaler for private og organisasjoner til ulike arrangement. Vi tar også imot reservering på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon nedenfor. 

Trykk på knappen "Reserver lokale" og finn det lokale som passer deg best ut fra bruksområder og bygg (valgfritt). Velg dato du ønsker å leie, og klikk på tiden du ønsker å reservere lokalet. 

Når du har klikket på ønsket tidspunkt, fullfører du reservasjonen ved å følge de stegene som kommer opp. 

Steg 1 Detaljer 

 • Her står det hvilke områder du ønsker å reservere, dato og tid. Gå igjennom for å se om dette stemmer med det du ønsker. 
 • Svar på om du ønsker gjentakelse eller om det er en gang.
 • Pris vil komme i kontrakten når vi har behandlet reservasjonen
 • Hak av for at du har lest og forstått vilkårene og samtykker til å være bundet av disse avtalene. 
 • Trykk neste. 

Steg 2 Opplysninger 

 • Her legger du inn formålet med reservasjonen og eventuell ytterligere informasjon. 
 • Trykk neste. 

Steg 3 Kundedetaljer

 • Legg inn ditt telefonnummer og trykk verifiser
 • Nå får du en kode på din telefon som du skal skrive inn, og trykk bekreft. 
 • Legg inn kundedetaljer og trykk neste. 

Steg 4 Fullfør

 • Her fullfører du reservasjonen. 
 • Viktig at du ser over slik at det blir riktig. 
 • Trykk fullfør-knappen og det vil komme et pop-up vindu om at reservasjonen var vellykket. Du vil også motta en SMS som bekrefter reservasjonen. 

Røyrvik kommune lager kontrakt og sender ut til den som har reservert lokalet. Nøkler og nøkkelkort hentes hos PDE på kommunehuset. 

NB! Pr 2.september 2022 er det ikke mulig å booke samfunnshuset for arrangementer og aktiviteter. Årsaken er en defekt brannsentral som gjør at brannalarmanlegget ikke fungerer som det skal. Dette vil bli utbedret så snart som mulig og da vil samfunnshuset bli tilgjengelig for booking igjen.

Prisliste leie av kommunale lokaler

Prisliste leie av kommunale lokaler
Lokale Kr Pris
Samfunnshuset (midlertidig stengt for booking)
Storsal, lissal, anretning og garderobe Kr 2000
Storsal, anretning og garderobe Kr 1800
Lissal, anretning og garderobe Kr 1300
Garderobe Kr 500
Kjøkken Kr 1500
Scenen kr 500
Idrettshall
Idrettshall, dagsats, inkl garderober Kr 2000
Idrettshall, 1/3, timeleie, lokale lag, inkl garderober + 50% for andre Kr 100
Idrettshall, 2/3, timeleie, lokale lag, inkl garderober + 50% for andre Kr 150
Idrettshall, 3/3, timeleie, lokale lag, inkl garderober + 50% for andre Kr 250
Garderober/dusjer pr sett. (For leie kun av garderober) Kr 750
Svømmehall, dagsats, inkl garderober Kr 2500
Svømmehall, timeleie (inkl garderober) Kr 750
Foajè Kr 500
Møterom Kr 400
Styrkerom Kr 500
Skolebygget
Skolekjøkken/musikkrom/SFO/sløydsal Kr 1000
Kantine Kr 1000
Skolekjøkken og kantine Kr 2000
Servicebygget
Møterom kr 400
Andre satser
Faste leietakere, pr år kr 5000
Manglende opprydding belastes pr påbegynte time for rydding kr 500