Kulturmidler

Kulturmidler

Røyrvik kommune tildeler kulturmidler til lag og foreninger. Formålet er å stimulere lag og foreninger til aktivitet opp mot befolkningen i kommunen.

Søknadsskjema

Søknad skjer ved utfylling av elektronisk skjema på kommunens hjemmeside.

Søknadsskjema

Reglement for midlene

Under finner du retningslinjer for kulturmidlene. 

Retningslinjer for kulturmidler (PDF, 622 kB)

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. oktober

Kriterier 2021

Lag og foreninger, som kan vise til store faste kostnader vil bli prioritert. (jfr vedtak i KKT). Dette er knyttet til at både 2020 og 2021 har vært ekstraordinære år i forhold til pandemien. Det har ført til at det har vært vanskelig å få gjennomført arrangement, som gir inntekter.

Til toppen