Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Utendørs idrettsanlegg

Utendørs idrettsanlegg

Røyrvik kommune har noen få utendørs idrettsanlegg. 

Kunstgressbanen

Kunstgressbanen ligger i sentrum ved Røyrvikhallen. Det er en 11'er bane og kan benyttes i sommerhalvåret. 

Ballbingen

Ved innkjøringen til boligfeltet i Røyrvik sentrum ligger ballbingen som er åpen i sommerhalvåret. 

Lysløypa

Lysløypa i Røyrvik er plassert ved skisenteret. Lysløypa er 3 km og blir kjørt opp av idrettsforeningen så fort det er nok snø. 

Til toppen