Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Spillemidler

Spillemidler

Spillemidler eller tippemidler er tilskuddsmidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Spillemidler

Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles bl.a. til idrettsformål. Av den delen som går til idrett fordeles ca. 50 % til anlegg; dvs. idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg i kommunene.

Mer detaljert informasjon finner du på Kulturdepartementets temasider for tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg:

Anleggsregisteret/Søknadsskjema 

Søknadsfrist til kommunen er 15. oktober. 

Trøndelag Fylkeskommune har våren 2020 vedtatt nye mål og retningslinjer for prioritering av spillemiddelsøknadene. Informasjon fra Trøndelag Fylkeskommune finner du her. 

Til toppen