Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Spillemidler

Spillemidler

Spillemidler eller tippemidler er tilskuddsmidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles bl.a. til idrettsformål. Av den delen som går til idrett fordeles ca. 50 % til anlegg; dvs. idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg i kommunene.

Mer detaljert informasjon finner du på Kulturdepartementets temasider for tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg:

Anleggsregisteret/Søknadsskjema 

Søknadsfrist til kommunen er 15. oktober. 

Trøndelag Fylkeskommune har våren 2020 vedtatt nye mål og retningslinjer for prioritering av spillemiddelsøknadene. Informasjon fra Trøndelag Fylkeskommune finner du her. 

Trøndelag Fylkeskommune legger ut flere nyhetsbrev i løpet av året som kan være viktig å få med seg. 

Nyhetsbrev

Temakveld idrettsanlegg og spillemiddelsøknader

Til toppen