Turområder i Røyrvik

Røyrvik kommune er en utmarkskommune med store friluftslivsområder.

Børgefjell nasjonalpark

Et stort urørt naturområde nord i kommunen og som strekker seg over fylkesgrensen til Nordland. For mer informasjon om nasjonalparken finner du her

Børgefjellsenteret

Fra Børgefjellsenteret er det turstier og skiløyper. 

Merkede turstier

Det er merket flere vandrestier rundt omkring i kommunen, disse er godt skiltet og informasjon om disse finner du på vår turistinformasjon under aktiviteter og vandring. 

Andre turer

Hele kommunen kan benyttes som turområde, så her det bare å finne en egnet stopplass og ta seg en tur ut. 

 

God tur! 

Artikkelliste